Tradice

JUDr. Miroslava Otčenášková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

JUDr. Miroslava Otčenášková pracovala do r. 1990 v podniku zahraničního obchodu STROJIMPORT, kde se věnovala zejména zastupováním podniku v arbitrážních řízeních a v rozhodčích řízeních u Rozhodčího soudu v Praze a u jiných rozhodčích soudů.

V letech 1990-1992 byla jmenována náměstkem ředitele společnosti IUS a.s., která se zabývala právní činností v tuzemsku i v zahraničí.

V letech 1992-2000 působila v Advokátních kancelářích Malík-Otčenášková a spol., které byly tvořeny týmem JUDr. Antonína Malíka a týmem JUDr. Miroslavy Otčenáškové a které měly sídlo na adrese Vinohradská 184 v Praze 3.

Advokátní kancelář JUDr. Miroslava Otčenášková byla a je pokračovatelkou Advokátních kanceláří Malík-Otčenášková a spol. V letech 2000-2013 působila ve Velehradské 26 v Praze 3.

Advokátní kancelář JUDr. Miroslava Otčenášková vždy spolupracovala s advokáty, právníky, notáři, znalci, exekutory a s dalšími subjekty, kteří byli profesionály ve svém oboru a kteří byli schopni poskytnout kvalitní služby.

JUDr. Miroslava Otčenášková se dlouhá léta věnovala vedení odborných seminářů v oblasti obchodního práva.

Kontakt