Další aktivity

JUDr. Miroslava Otčenášková se podílela a podílí na pořádání kulturních a charitativních akcí.

JUDr. Miroslava Otčenášková iniciovala založení skupiny AKÁT, která realizovala řadu výstav, na kterých byla vystavena nejen díla mladých výtvarníků, ale i zajímavá díla dalších umělců.

JUDr. Miroslava Otčenášková podporuje aktivity Studentské Thálie od roku 2013 – www.studentskathalie.cz

JUDr. Miroslava Otčenášková  inciovala založení spolku Magna Hortenzia, z.s., jehož cílem je podporovat zajímavé obecně prospěšné projekty a aktivity.

Další aktivity

Autorka díla: Anna Neborová, www.annaneborova.cz

Kontakt